Výbor SBU, kontakt

Ing. Viera Blizniaková – predsedníčka

MVDr. Viera Milanová – pokladníčka

Miroslav Bella – pomocník OLH

Zmluvu o spoločenstve si môžete stiahnuť kliknutím na nasledovný odkaz:

Sídlo SBU:
Spolok bývalých urbarialistov Podhradie, pozemkové spoločenstvo
Slatinská 130/12
038 52 Podhradie

IČO: 17066891
IČ DPH: SK 2020598789
Číslo účtu: SK32 1111 0000 0066 0515 7016

Web: www.urbarpodhradie-mt.sk
E-mail: info@urbarpodhradie-mt.sk
Telefón: +421 917 108 591

Úradné hodiny :
Pravidelné úradné hodiny SBU Podhradie sú každý utorok v týždni od 17:00 do 19:00 hod.
V súrnych prípadoch je možnosť kontaktu po telefonickom dohovore s predsedom SBU aj v iných dňoch a hodinách.