2020/07 – Valné zhromaždenie

Hlasovanie valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva – júl 2020 Vyzva_a_instrukcie_2020-PDF Vážení spolupodielnici,v súvislosti s mimoriadnou situáciou z dôvodu pandémie choroby COVID19 výbor SBU Podhradie,p.s. rozhodol riešiť valné zhromaždenie podľa článku VI. bod 3 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve zo dňa 27.4.2019 korešpondenčnou formou. Hlasovanie sa uskutoční v priebehu mesiaca júl 2020, najneskôr do 10. augusta 2020 s vyhodnotením 25. augusta 2020. V prílohe Vám posielame materiály k jednotlivým bodom programu a návratku s hlasovacím lístkom, ktorý je potrebné zaslať poštou v priloženej obálke, prípadne elektronicky na e-mail: info@urbarpodhradie-mt.sk, alebo priniesť do schránky na urbárskom dome, prípadne v predajni potravín v Podhradí najneskôr do...